قرارداد گشت های خارجی

: #937
تاریخ انتشار : جمعه, 5 شهریور 1395 19:49
تعداد بازدید کننده : 560
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
قرارداد گشت های خارجی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری اُپال سیر ایرانیان
شرایط قرارداد گشت های خارجی


1-مدت سفر
تبصره : درصورتیکه هر یک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر در قرارداد خودداری نماید، مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارت احتمال وارده به کارگزار به عهده مسافر می باشد.


2-هزینه خدمات
تبصره 1: در صورت عدم صدور ویزا توسط کشور مقصد،کارگزار هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت لیکن موظف است مستندات و مدارک را به مسافر عودت دهد.
تبصره2: در صورت صادر نشدن ویزا به علت عدم ارسال به موقع مدارک مسافر به سفارت از سوی شرکت ، شرکت مسئول خواهد بود.
تبصره 3: چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه در آخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد، مسافر موظف به شرکت در گشت می باشد.
تبصره 4: از تاریخ صدور ویزا توسط کشور امارات متحده عربی، مسافر/مسافرین 40 روز فرصت برای ورود به آن کشور دارند.

2-2- نام هتل:
تبصره1: مسافرین انفرادی مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.
تبصره2: در اطاقهای دو تخته، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتاً در اتاق دو نفره گذاشته می شود.
تبصره3: ساعات تحویل اطاقهای هتل به هنگام ورود ساعت 14و تخلیه آن ساعت 12 می باشد.

2-3-وسیله حمل و نقل:
تبصره 1: درصورت رزرو جا در پرواز و یا صدور بلیط چنانچه مسافر به هر علتی(بیماری، انصراف، ممنوع الخروج بودن و....) بدون اعلام قبلی موفق به پرواز نگردد ، موظف به پرداخت هزینه ویزا، جریمه متعلق به بلیط و هزینه یک شب هتل می باشد.
تبصره2: درصورت ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی موضوع این قرارداد، گارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پرواز با توافق و رضایت مسافرین به کار گرفته، لذا تغییرات احتمالی در نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده، ازسوی طرفین قابل تعدیل می باشد، بدیهی است در صورت عدم تمایل مسافرین به تغییر پرواز، کارگزار موظف به پرداخت وجوه دریافتی پس از کسر هزینه ویزا به مسافر می باشد.
تبصره3: پرداخت عوارض خروجی به عهده مسافر می باشد.

3-تعهدات کارگزار:

3-1- کارگزار متعهد است مقررات کشور مقصد را که دانستن آن توسط مسافر ضروریست کتباً به اطلاع مسافر رسانده و مسافر موظف به رعایت کامل آن می باشد و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی، کارگزار هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهای آن ندارد.
3-2- کارگزار متعهد است برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره ای از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب، شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
3-3-کارگزار متعهد است بیمه مسافرتی را در مورد مسافر اعمال نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید.
3-4-کارگزار متعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای مسافر یا مسافرین در کشور مقصد، سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران را در آن کشور از موضوع مطلع سازد.
3-5- کارگزارمتعهد است تاریخ و اعتبار گذرنامه و شرایط سنی مسافر را کنترل نماید.
3-6- کارگزار متعهد است برای سفر، راهنمای متخصص، مجرب و مسلط به امور را با گشت همراه نماید.
3-7کارگزار متعهد است درصورت انصراف مسافر از همراهی گشت، رویداد اخذ شده برای مسافر را توسط مقامات سفارت صادر کننده ابطال نماید.
3-8-کارگزار متعهد است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت کند.
3-9-کارگزار متعهد است در صورت لغو سفر به هر دلیل به جز موارد مطروحه در بند 2/3، تا یک ماه قبل از پرواز معادل 5% هزینه دریافتی و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 7% هزینه دریافتی و ازسه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 10% هزینه دریافتی و حداکثر از 72 ساعت تا قبل از پرواز معادل 12% هزینه دریافتی را به عنوان خسارت به مسافر پرداخت نماید.
3-10- کارگزار متعهد است در منطقه ای هتل را جهت استقرار گشت انتخاب نماید که شئونات در آن رعایت گردد.
3-11-کارگزار موظف است هتلی را جهت اقامت مسافران انتخاب نماید که شئونات اسلامی در آن رعایت می گردد.

4- تعهدات مسافر
4-1-مسافر متعهد است در صورت انجام تخلف در کشور مقصد که منجر به پرداخت جریمه و خسارتی توسط کارگزار می گردد، جبران نماید.
4-2-مسافر متعهد است در صورت ممنوع الخروج بودن مسافر و یا ممنوع الورود بودن به کشور مقصد و یا انصراف کتبی از همراهی تور، تا یک ماه قبل از پرواز معادل 20% قیمت کل گشت و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل گشت و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل40% قیمت کل گشت و در کمتراز 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل گشت را به عنوان خسارت به کارگزار بپردازد.
4-3- مسافر متعهد است برای پیگیری امور تور فقط از طریق فردی که به نمایندگی از سوی ایشان اقدام به ثبت نموده پیگیری نمایند.
4-4-حفظ چمدان ها، اموال، مدارک شخصی، به عهده مسافر می باشد و در صورت بروز هرگونه اتفاق برای هریک از آنها، هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. لکن راهنمای گشت موظف به همکاری با مسافر می باشد.
4-5-مسافر متعهد است در طول سفر شئونات اسلامی را رعایت نموده و از ایجاد مزاحمت برای مسافرین خودداری و با تور به کشور بازگردد. در غیر این صورت کارگزار موظف است به محض ورود به کشور، گزارش آن را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد و کلیه خسارات مادی وارده احتمالی به عهده مسافر می باشد و باید جبران نماید.
4-6- مسافر متعهد است در ساعات تنظیم شده در برنامه های گشت شرکت نماید، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی به عهده کارگزار نخواهد بود.
4-7-مسافر متعهد است پس از بازگشت از سفر جهت اخذ مدارک خود، با در دست داشتن اصل گذرنامه و تصویر از صفحه مربوط به مهر ورود و خروج کشور به کارگزار مراجعه کند.
تبصره: مسافر متعهد است در هنگام ترک کشور مقصد، دقت نماید تا گذرنامه اش به مهر ورود و خروج ممهور گردد.
4-8-مسافر متعهد است تضمینی را بر اساس توافق طرفین تعیین و در قبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار بسپارد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی مسافر، به عنوان خسارت و با جریمه طبق این قرارداد، توسط کارگزار مورد بهره برداری قرار گیرد.
تبصره: مسافر متعهد است ظرف مدت .3. روز پس از بازگشت از سفر، جهت اخذ تضمین به کارگزار مراجعه نماید.
4-9-مسافر متعهد است به هنگام ثبت نام و انعقاد قرارداد در قبال اخذ رسید، معادل 50% هزینه کل گشت را به کارگزار پرداخت نماید و نیز تا یک ماه قبل از پرواز، الباقی هزینه را به کارگزار پرداخت و تسویه حساب نماید.
4-10-مسافر متعهد است هزینه ارزی خود را تأمین نماید.

مسافر و کارگزار، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین، تا در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد اعلام نظر نماید. بدیهی است نظر این اداره کل قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.